Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

XVI PODLASKIE FORUM GIS

18 maja 2023

plakat z napisem XVI PODLASKIE FORUM GIS i mapą

Fotorelacja z XVI PODLASKIEGO FORUM GIS

PROGRAM:

Dzień pierwszy 07.09.2023 (czwartek)

do godz. 10:30  Rejestracja i zakwaterowanie uczestników
10:30 - 10:50  Otwarcie Forum - Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego

10:50 - 12:10  Sesja I - GeoPortale – rewolucyjne zmiany czy ciągły rozwój?

10:50 – 11:10 GIS Podlasia narzędziem szerokiego dostępu do informacji przestrzennej - Lesław Wołcz - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
11:10 - 11:30 Wykorzystanie danych fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji baz zarządzanych przez administrację publiczną - dr Anna Bober – Główny Urząd Geodezji i Kartografii
11:30 – 11:50 Zrób  to sam – kreatory aplikacji mapowych - Dominik Góralczyk - Esri Polska Sp. z o.o.
11:50 – 12:10 „Geoportal Dolny Śląsk – czego chcieć więcej?” - Iwona Nakonieczna- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

12:30 - 13:50  Sesja II - Bezpieczeństwo publiczne

12:30 – 12:50 Działanie systemu 112 oraz zarządzania kryzysowego w oparciu o systemy informacji przestrzennej - Piotr Hryniewicki, Rafał Kamiński - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
12:50 – 13:10 Prezentacja systemu schrony.straz.gov.pl - st. kpt. Stefan Ostrowski - Państwowa Straż Pożarna, Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku
13:10 – 13:30 Rola zobrazowań satelitarnych w monitoringu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i środowiska - dr Katarzyna Bajorek-Zydroń - ProGea 4D Sp. z o. o.
13:30 – 13:50 "Skuteczne dzielenie informacji z wykorzystaniem HxGN OnCall i HxGN Connect w sytuacjach krytycznych" - Paweł Pręcikowski – Hexagon | Intergraph Polska Sp. z o.o.

14:50 - 16:40  Sesja III - Pełna integracja czy okresowa synchronizacja danych? Modele wymiany danych przestrzennych między użytkownikami GIS

14:50 – 15:20 Synergia wieloźródłowych danych przestrzennych w opracowaniach przyrodniczych - Szymon Chmur - Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej w Białymstoku
15:20 – 15:40 Modelowanie sieci infrastruktury technicznej – wykorzystanie danych powiatowych i branżowych - Jakub Bobrowski - AquaRD Sp. z o.o.
15:40 – 16:00 Wymiana danych geoprzestrzennych w różnych formatach – istniejące narzędzia i potrzeby - Jerzy Biegalski - Softline Plus Jerzy Biegalski
16:00 – 16:20 Co, gdzie i jak, czyli drony w lesie - Marcin Sołoguba - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
16:20 – 16:40 Panel dyskusyjny

Dzień drugi 08.09.2023 (piątek)

9:30 – 10:50   Sesja IV - Obowiązki i możliwości współdziałania administracji publicznej różnego szczebla

9:30 – 9:50 Plan urządzeniowo-rolny jako dokument strategiczny gminy - Robert Pajkert- Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
9:50 – 10:10 Integracja danych w systemach SmartCity – kosztowny pomysł czy paląca potrzeba - Tomasz Krupa – Geopartner
10:10 – 10:30 Katastralne podwaliny planu miejscowego - Mirosław Zalewski - Gmina Choroszcz
10:30 – 10:50 Dane (geo)cyfrowe w administracji - Robert Janus, Piotr Czarnecki – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

11:20 - 13:00  Sesja V - GIS w kontaktach z obywatelem i jako narzędzia pracy urzędu

11:20 – 11:40 Rozwiązania back office oparte o narzędzia GIS - Paweł Żak - Starostwo Powiatowe w Mońkach
11:40 – 12:00 E-usługi oraz walidacja i prezentacja GML na geoportal2.pl - Krzysztof Borys - GEOBID spółka z o.o.
12:00 – 12:20 Geoportal.gov.pl jako narzędzie do prezentacji działań organizacji pozarządowych - Dariusz Wilczewski – Stowarzyszenie Geodetów Polskich
12:20 – 13:00 Podsumowanie Forum oraz losowanie nagród dla zwycięzców gry terenowej

Powrót na początek strony