Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Dane BDOT10k do pobrania

20 września 2022

obraz ze strzałką w dół i  napisem Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k

Istnieje możliwość nieodpłatnego pobrania danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.

Dane dotyczące Bazy danych Obiektów Topograficznych BDOT10k prowadzone przez Marszałka Województwa są nieodpłatne i dostępne w formie paczki (zip) w formacie xml pod linkami:

Więcej informacji na temat Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k znajdziesz pod adresem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

 

 

 

Powrót na początek strony