Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego

29 sierpnia 2022

obraz z nałożonymi na siebie kilkoma kawałkami map

Geoportal prezentuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/330/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu dnia 22 maja 2017 r.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa jest instrumentem kreacji polityki przestrzennej samorządu województwa odnoszącym odpowiednie ustalenia dokumentów strategicznych, koncepcyjnych, programowych rządowych i samorządowych, polityk przestrzennych gmin. Plan stanowi bazę wyjściową do sporządzania okresowych (m.in. raz w kadencji sejmiku) raportów o stanie i zmianach zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ocen realizacji określonych w nim ponadlokalnych inwestycji celu publicznego.

Utworzono: 22-05-2017

Ostatnia modyfikacja: 01-10-2021

obraz przedstawia kawałek planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Powrót na początek strony