Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Baza Danych Obiektów Topograficznych do pobrania

8 lutego 2023

obraz ze strzałką w dół i  napisem Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k

Geoportal pozwala na nieodpłatnie pobranie danych BDOT10k udostępnianych w plikach .zip dla terenów poszczególnych powiatów.

Mapa umożliwia nieodpłatne pobranie szczegółowego i aktualizowanego zbioru danych obiektów topograficznych (BDOT10k), zawierającego dane dotyczące: budynków, budowli i urządzeń, sieci komunikacyjnej, sieci wodnej, terenów chronionych, pokrycia terenu i kompleksów użytkowania, jednostek podziału terytorialnego oraz innych obiektów istotnych dla orientacji w terenie.

Aby pobrać dane należy wybrać przycisk 'i' informację o obiektach, a następnie kliknąć na określony powiat, wyświetli się informacja dotycząca wybranego powiatu z adresem do pobieranych danych.

obraz z kawałkiem mapy i strzałkami w dół

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Bazę danych Obiektów Topograficznych BDOT10k tworzy, prowadzi i udostępnia Marszałek Województwa.

Szczegółowe informacje o bazie BDOT10k można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku

Powrót na początek strony