Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Opracowania analizy zmian w strukturze agrarnej

19 września 2022

obraz z kawałkiem mapy i polami rolnymi

Zobacz zasięgi opracowań analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów.

Dobrze prowadzona polityka rolna potrafiłaby zmienić i podnieść jakość życia mieszkańców polskiej wsi. Zrównoważony, zintegrowany i wyznaczający właściwe kierunki rozwój obszarów wiejskich program, zarówno dla mikroregionów jak i dla makroregionów, zniwelowałby różnice, które zarysowały się na przestrzeni dziesiątek lat. 

Pomocny w tym wszystkim jest stały monitoring, który ma na celu określenie potrzeb i opracowanie koniecznych planów do osiągnięcia optymalnego rozwoju obszarów wiejskich, a także nadzorowanie prac urządzeniowo – rolnych.

Marszałek Województwa w ramach swoich kompetencji w świetle ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne od 2002 roku opracowuje dla poszczególnych gmin lub wybranych terenów analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoruje zmiany w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.

 Na geoportalu pokazano zasięgi takich opracowań w poszczególnych latach.

Opracowania są dostępne w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

obraz przedstawia kawałek mapy z zasięgami opracowań analizy zmian w strukturze agrarnej

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Powrót na początek strony