Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Mapa glebowo-rolnicza

29 sierpnia 2022

obraz z kawałkiem kolorowej mapy glebowo-rolniczej i nałożoną informacją o konpleksie glebowym

Mapa glebowo-rolnicza przedstawia przestrzenną zmienność siedliska glebowego.

Mapa przedstawia dane pochodzące z mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000, 1: 25 000 oraz 1:100 000. Zawiera informacje dotyczące właściwości fizycznych i przydatności rolniczej gleby. Treść mapy stanowią: kompleksy rolniczej przydatności gleb, typy genetyczne gleb, skład mechaniczny warstw profilu glebowego. Kompleksy rolniczej przydatności gleb zostały wydzielone na podstawie: budowy profilu glebowego, warunków klimatycznych, usytuowania w terenie, stosunków wilgotnościowych.

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000 powstała w wyniku digitalizacji konturów glebowych na skalibrowanych skanach mapy analogowej z lat 1960-1970  oraz opisowej i zintegrowanej bazy danych charakteryzującej właściwości profilu gleby w zakresie: użytku gruntowego i kompleksu przydatności rolniczej gleby, typu i podtypu genetycznego, uziarnienia poszczególnych warstw profilu, dodatkowych znaków umieszczonych na mapie.

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 powstała w wyniku digitalizacji konturów glebowych na skalibrowanych skanach mapy analogowej oraz aktualizacji w 2006 r. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach tej mapy w oparciu wyniki pomiarów profili wzorcowych oraz klasyfikację użytkowania terenu.

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:100 000 powstała w wyniku generalizacji mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 000.

Utworzono: 20-12-2016

Ostatnia modyfikacja: 20-12-2016

obraz przedstawia kawałek mapy glebowo -rolniczej

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Geoportal  dodatkowo zawiera narzędzia:

  • wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków;
  • wyszukiwania adresów w oparciu o Uniwersalną Usługę  Geokodowania (UUG). W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego.
Powrót na początek strony