Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Administracja publiczna

26 sierpnia 2022

kawałek mapy z naniesionymi punktami administracji publicznej

Mapa umożliwia proste przeglądanie rozmieszczenia obiektów wraz z danymi teleadresowymi z zakresu administracji publicznej, obiektów związanych z gospodarką leśną na obszarze województwa podlaskiego.

Obiekty zgromadzone na mapie podzielone są na natępujące na kategorie:

 • Urząd Marszałkowski
 • Urząd Wojewódzki
 • Starostwo Powiatowe
 • Urząd Miasta
 • Urząd Miasta i Gminy
 • Urząd Gminy
 • Urząd Celny
 • Urząd Statystyczny
 • Urząd Pracy
 • Urząd Skarbowy
 • Urząd Pocztowy
 • Izba Skarbowa
 • Siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
 • Siedziba Parku Narodowego
 • Siedziba Parku Krajobrazowego
 • Siedziba Nadleśnictwa
 • Siedziba Leśnictwa
 • Konsulat
 • Inspekcja
 • Kolegium Odwoławcze
 • Wody Polskie
 • ARiMR
 • Inne

Utworzono: 20-12-2016

Ostatnia modyfikacja: 09-11-2021

przycisk przejścia do mapy administracji publicznej

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Geoportal  dodatkowo zawiera narzędzia:

 • wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków;
 • wyszukiwania adresów w oparciu o Uniwersalną Usługę  Geokodowania (UUG). W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego.
Powrót na początek strony