Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Świątynie

29 sierpnia 2022

obraz z kawałkiem mapy 
 i symbolami świątyń

Mapa przedstawia zasięgi diecezji oraz położenie świątyń w województwie podlaskim.

Mapa przedstawia zasięgi diecezji oraz położenie świątyń (katolickich, prawosławnych, synagog, meczetów) oraz siedzib parafii kościołów zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego. Dane dotyczące świątyń zostały pozyskane z bazy BDOT10k.

Utworzono: 20-12-2016

Ostatnia modyfikacja: 09-11-2021

obraz przedstawia kawałek mapy z lokalizacją świątyń

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Geoportal  dodatkowo zawiera narzędzia:

  • wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków;
  • wyszukiwania adresów w oparciu o Uniwersalną Usługę  Geokodowania (UUG). W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego.
Powrót na początek strony