Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Mapa sieci dróg

12 września 2022

mapa przedstawia kawałek mapy z liniami dróg

drogi

Mapa pozwala na przeglądanie danych o sieci dróg w województwie podlaskim.

Na geoportalu przeglądniemy podstawowe dane dotyczące sieci dróg w województwie podlaskim informujące o kategorii zarządzania czy numerze drogi.

Dane dotyczące sieci drogowej zostały pozyskane z bazy BDOT10k.

Geoportal  dodatkowo zawiera narzędzia:

  • wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków;
  • wyszukiwania adresów w oparciu o Uniwersalną Usługę  Geokodowania (UUG). W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego.

Utworzono: 09-08-2022

Ostatnia modyfikacja: 09-08-2022

 

obraz przedstawia kawałek mapy z naniesionymi drogami

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Powrót na początek strony