Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Szlak rowerowy Green Velo

18 sierpnia 2022

obraz z kawałkiem mapy i stojącym rowerem

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najbardziej spektakularny projekt rowerowy, jaki do tej pory zrealizowano w Polsce.

W województwie podlaskim szlak rowerowy Green Velo to ponad 598 km specjalnie wytyczonej trasy, którą od początku do końca przygotowano po to, aby dawała radość podróżowania i poznawania.

W województwie podlaskim Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo obejmuje królestwa:

  • Suwalszczyznę i Puszczę Augustowska (Suwalski Park Krajobrazowy, Dolina Czarnej Hańczy, Suwałki, Wigierski Park Narodowy, Klasztor Kamedułów nad Jeziorem Wigry, Kanał Augustowski, Puszcza Augustowska, Augustów)
  • Dolinę Biebrzy i Narwi (Biebrzański Park Narodowy, Czerwone Bagno, Carska Droga, Osowiec Twierdza, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Łomża, Tykocin, Narwiański Park Narodowy)
  • Puszcza Białowieska i Knyszyńska (Białystok, Pałac Branickich, Opera i Filharmonia Podlaska, Supraśl, Muzeum Ikon, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Zalew Siemianówka, Białowieski Park Narodowy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Rezerwat Pokazowy Żubrów, Kolejka Wąskotorowa, Hajnówka)
  • Dolina Bugu (Święta Góra Grabarka, Mielnik, Góra Zamkowa).

Oprócz województwa podlaskiego szlak wiedzie przez 4 inne województwa wschodniej Polski (warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie).

Utworzono:

Ostatnia modyfikacja:

obraz przedstawia kawałek mapy z przebiegiem szlaku rowerowego GreenVelo

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Geoportal dodatkowo w lewym górnym rogu zawiera narzędzia:

  • wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków;
  • wyszukiwania adresów w oparciu o Uniwersalną Usługę  Geokodowania (UUG). W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego.
Powrót na początek strony