Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Lokalne Grupy Działania

18 sierpnia 2022

obraz z kawałkiem mapy z nałożonymi na nią logami Lokalnych Grup Działania

Lokalne Grupy Działania

Geoportal umożliwia proste przeglądanie podziału terytorialnego Lokalnych Grup Działania w województwie podlaskim.

.  Lokalne grupy działania (LGD) są rodzajem partnerstwa terytorialnego, powstałego jako oddolna inicjatywa, zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności. Na terenie województwa podlaskiego działa 12 LGD oraz 1 Lokalna Grupa Rybacka.

W Geoportalu po wybraniu przycisku „i” klikając na daną Grupę uzyskamy informacje adresowe oraz link do strony internetowej LGD.

Inne informacje można znaleźć na stronie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Utworzono: 07-02-2019

Ostatnia modyfikacja: 30-03-2023

Lokalne_Grupy_Działania_mapa.jpg

zobacz_mapę.jpg

Geoportal (nowy) dodatkowo w lewym górnym rogu zawiera narzędzia:

-  wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków;

- wyszukiwania adresów w oparciu o Uniwersalną Usługę  Geokodowania (UUG). W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego.

Powrót na początek strony