Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

10 sierpnia 2022

obraz z kawałkiem mapy i kwadracikami z symbolami jabłka, noża i widelca, ryby, ciastka, kropli

We współpracy z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego (https://produkty.podlaskie.eu/) powstała mapa producentów stosujących tradycyjne metody przetwórstwa i produkujących naturalną żywność.

We współpracy z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego (https://produkty.podlaskie.eu/) powstała mapa producentów stosujących tradycyjne metody przetwórstwa i produkujących naturalną żywność.

Możemy zobaczyć rozmieszczenie producentów w podziale na rodzaje produkowanych produktów. Za pomocą przycisku „i” (właściwości obiektu) klikając na dany punkt na mapie pozyskamy informacje o producencie.

Produkty lokalne zostały pogrupowane w następujące kategorie:

 • owoce, w tym owoce runa leśnego i przetwory owocowe
 • warzywa, w tym susze i inne przetwory warzywne
 • grzyby (świeże, suszone oraz wekowane)
 • jaja
 • świeże mięso
 • wędliny
 • mleko oraz jego przetwory (w tym sery)
 • mąki, kasze
 • pieczywo, wyroby piekarnicze i cukiernicze
 • oleje
 • soki i napoje
 • ryby (świeże, wędzone, wekowane)
 • miody i inne produkty pszczele
 • gotowe dania i potrawy
 • zioła i przyprawy
 • inne

Utworzono:  08-02-2021

Ostatnia modyfikacja:  08-02-2021

obraz przedstawia kawałek mapy z lokalizacją producentów z podlaskiego centrum produktu lokalnego

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Geoportal  (nowy) dodatkowo w lewym górnym rogu zawiera narzędzia:

 • wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków;
 • wyszukiwania adresów w oparciu o Uniwersalną Usługę  Geokodowania (UUG). W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego.
Powrót na początek strony