Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Placówki Straży Granicznej

26 sierpnia 2022

obraz z kawałkiem mapy i słupem granicznym w prawym górnym rogu

Mapa przedstawia placówki Straży Granicznej zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego.

Dane pozyskano ze strony Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.

Utworzono: 08-11-2021

Ostatnia modyfikacja: 08-11-2021

obraz przedstawia lokalizację placówek straży granicznej

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Geoportal dodatkowo zawiera narzędzia:

  • wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków;
  • wyszukiwania adresów w oparciu o Uniwersalną Usługę  Geokodowania (UUG). W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego.
Powrót na początek strony