Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Obwody łowieckie

29 sierpnia 2022

obraz z kawałkiem mapy i nałożonym w prawym górnym rogu obrazem lasu ze zwierzętami

Geoportal prezentuje podział województwa podlaskiego na obwody łowieckie obowiązujący od 1 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/332/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie - prezentujemy mapę z podziałem na obwody łowieckie na terenie województwa podlaskiego (BIP) 

Utworzono: 20-12-2016

Ostatnia modyfikacja: 01-04-2022

obraz przedstawia kawałek mapy z zasięgiem obwodów łowieckich

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Geoportal  dodatkowo zawiera narzędzia:

  • wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków;
  • wyszukiwania adresów w oparciu o Uniwersalną Usługę  Geokodowania (UUG). W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego.
Powrót na początek strony