Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Koła Gospodyń Wiejskich

10 sierpnia 2022

obraz z kawałkiem mapy i jabłkiem po prawej stronie

Mapa powstała na podstawie danych zawartych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Geoportal  umożliwia proste przeglądanie Kół Gospodyń Wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach województwa podlaskiego. Mapa powstała na podstawie danych zawartych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (https://krkgw.arimr.gov.pl/)

Utworzono: 05-11-2019

Ostatnia modyfikacja: 27-01-2023

obraz przestawia lokalizację kół gospodyń wiejskich

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Geoportal  (nowy) dodatkowo w lewym górnym rogu zawiera narzędzia:

  • wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków;
  • wyszukiwania adresów w oparciu o Uniwersalną Usługę  Geokodowania (UUG). W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego.
Powrót na początek strony