Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Targowiska

24 kwietnia 2023

kawałek mapy z koszami

Mapa przedstawia lokalizację targowisk oraz miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie województwa podlaskiego.

Targowiska przyczyniają się do poprawy warunków sprzedaży oraz do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, umożliwiają mieszkańcom regionu zakup świeżych wyrobów od lokalnych producentów.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszła w życie Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, której celem jest m.in. popularyzacja produktów lokalnych oraz skrócenie i zróżnicowanie kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc sprzedaży bezpośredniej wspomnianych produktów. Ustawa pozwala w piątki i soboty handlować rolnikom i ich bliskim bez opłat targowych, ale w wyznaczonych przez gminę miejscach. Taki sposób handlu ma skrócić łańcuchy dostaw, wyeliminować pośredników, a tym samym przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej rolników, którzy sami mają sprzedawać, ale tylko te produkty, które wytworzą w swoim gospodarstwie.

Dane dotyczące targowisk i miejsc zostały pozyskane na podstawie informacji ze stron internetowych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Podlaskiej Izby Rolniczej oraz uchwał Rad Gmin z terenu województwa podlaskiego.

Utworzono: 19-04-2023

Ostatnia modyfikacja: 19-04-2023

kawałek mapy z koszami

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Powrót na początek strony