Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Scalenia gruntów

16 września 2022

obraz prezentuje kawałek mapy z zaznaczonymi obszrami oraz pole uprawne

Geoportal prezentuje obszary objęte scaleniem gruntów w województwie podlaskim, a także planowane do realizacji.

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Scalenia gruntów realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW (2007-2013; 2017-2020).

Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej, natomiast wykonaniem i koordynacją prac scaleniowych zajmuje się Samorząd Województwa Podlaskiego przy pomocy jednostki organizacyjnej jaką jest Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku.

Mapa prezentuje obszary objęte scaleniem gruntów w województwie podlaskim, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.  Ponadto prezentowane są obiekty scaleniowe planowane do realizacji.

Utworzono:2021-10-01

Ostatnia modyfikacja:2021-10-01

obraz prezentuje kawałek mapy z zaznaczonymi obszarami scaleń gruntów

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Powrót na początek strony