Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Pomoc społeczna

10 listopada 2022

kawałek mapy z domkami

pomoc społeczna

Mapa umożliwia proste przeglądanie rozmieszczenia obiektów opieki społecznej wraz z danymi teleadresowymi na terenie województwa podlaskiego.

Możemy poznać lokalizację Domów opieki oraz Placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dane pochodzą między innymi z  Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k oraz z rejestru  dotyczącego "Wykazu placówek wpisanych do Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku" a także informacji udostępnianych przez właściwe miejscowo Ośrodki Pomocy Rodzinie.

Utworzono: 09-11-2022

Ostatnia modyfikacja: 09-11-2022

kawałek mapy z domkami

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Powrót na początek strony