Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Sieci szerokopasmowe

19 sierpnia 2022

obraz zawiera kawałek mapy z linią sieci światłowodowych

sieci światłowodowe

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w 85%), środków krajowych budżetu państwa (w 10%) i budżetu województwa (w 5%). Oś priorytetowa II - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Okres realizacji: 2008r. - 2015r.

Mapa przedstawia sieć węzłów dostępowych na terenie woj. podlaskiego wraz z lokalizacją studni, węzłów muf, zasobników.

Utworzono: 31-03-2016 r.

Ostatnia modyfikacja: 17-10-2023 r.

obraz przedstawia kawałek mapy z przebiegiem sieci szerokopasmowych

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Geoportal  dodatkowo zawiera narzędzia:

  • wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków;
  • wyszukiwania adresów w oparciu o Uniwersalną Usługę  Geokodowania (UUG). W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego.

 

Powrót na początek strony