Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Obiekty do obserwacji krajobrazu

22 sierpnia 2022

obraz z kawałkiem mapy i symbolem wieży widokowej

Mapa przedstawia szczegółowe informacje na temat wież widokowych, platform widokowych, kładek turystycznych i punktów widokowych w województwie podlaskim.

Na geoportalu zebrano obiekty przeznaczone do obserwowania otaczającego krajobrazu. Dane zostały opracowane na podstawie informacji otrzymanych między innymi od Narwiańskiego Parku Narodowego; Biebrzańskiego Parku Narodowego; BDOT10k.

Utworzono: 04-04-2022

Ostatnia modyfikacja: 04-04-2022

obraz przedstawia kawałek mapy z lokalizacją obiektów do obserwacji krajobrazu

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Geoportal  dodatkowo zawiera narzędzia:

  • wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków;
  • wyszukiwania adresów w oparciu o Uniwersalną Usługę  Geokodowania (UUG). W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego.
Powrót na początek strony