Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Skategoryzowane obiekty hotelarskie

18 sierpnia 2022

obraz z kawałkiem mapy i kwadracikiem z literą H

Mapa prezentuje obiekty hotelarskie, motele, pensjonaty i kempingi .

Mapa prezentuje obiekty hotelarskie, motele, pensjonaty i kempingi , które Marszałek Województwa Podlaskiego zaszeregowuje do poszczególnych rodzajów, nadaje kategorię oraz prowadzi ich ewidencję. (Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Dz. U. z 2023 poz. 1944)

Skategoryzowano 65 obiektów. 

Utworzono: 12-02-2021

Ostatnia modyfikacja: 03-01-2024

obraz przedstawia kawałek mapy z lokalizacją skategoryzowanych obiektów hotelarskich

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Geoportal (nowy) dodatkowo w lewym górnym rogu zawiera narzędzia:

  • wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków;
  • wyszukiwania adresów w oparciu o Uniwersalną Usługę  Geokodowania (UUG). W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego.
Powrót na początek strony