Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Jednostki i Spółki Województwa Podlaskiego

18 sierpnia 2022

obraz przedstawia kawałek mapy z herbem województwa

mapa jednostek i spółek województwa podlaskiego

Geoportal umożliwia proste przeglądanie rozmieszczenia jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Województwa Podlaskiego.

 Mapa umożliwia przeglądanie położenia jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Województwa Podlaskiego. Jednostki pogrupowano w kilku kategoriach:

  • jednostki kultury,
  • jednostki oświaty,
  • zakłady opieki zdrowotnej
  • wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
  • Parki Krajobrazowe
  • pozostałe jednostki

(BIP)

Utworzono:  02-06-2021

Ostatnia modyfikacja: 18-07-2022

obraz przedstawia kawałek mapy z lokalizacją jednostek i spółek Województwa Podlaskiego

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Geoportal  (nowy) dodatkowo w lewym górnym rogu zawiera narzędzia:

  • wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków;
  • wyszukiwania adresów w oparciu o Uniwersalną Usługę  Geokodowania (UUG). W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego.
Powrót na początek strony