Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Bezpieczeństwo

26 sierpnia 2022

obraz z kawałkiem mapy i kolorowymi kółkami i prostokącikami

Na mapie przedstawiono obiekty służb ochrony ludności.

Mapa umożliwia proste przeglądanie rozmieszczenia obiektów wraz z danymi teleadresowymi.

Obiekty podzielone są na następujące kategorie: 

 1. komendy, komisariaty, posterunki policji
 2. komendy i oddziały straży miejskiej
 3. jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej,
 4. placówki sądowo-karne w podziale na:
 • Sąd Apelacyjny
 • Sąd Okręgowy
 • Sąd Rejonowy
 • Sąd Administracyjny
 • Prokuratura Apelacyjna
 • Prokuratura Okręgowa
 • Prokuratura Rejonowa
 • Areszt Śledczy
 • Zakład Poprawczy
 • Zakład Karny

Obiekty są zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego. Dane pozyskano ze strony Komendy Podlaskiej Policji, Wojewódzkiej PSP, ministerstwa sprawiedliwości.

 Utworzono: 20-12-2016

Ostatnia modyfikacja: 26-03-2020

obraz przedstawia kawałek mapy z danymi instytucji ochrony ludności

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Geoportal  dodatkowo zawiera narzędzia:

-  wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków;

- wyszukiwania adresów w oparciu o Uniwersalną Usługę  Geokodowania (UUG). W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego.

Powrót na początek strony